Information om valt Skog och Historia objekt

ObjektID: 1015353

Beskrivning
Husgrund, 8x5m (ÖNÖ-VSV), 0,3m h, av 0,3-0,5m st stenar. I N sidan finns ett spismursröse, 2x2m, 0,5m h.
Sakord Tradition Lämningsnamn Alternativa namn
83 - Lägenhetsbebyggelse Se inventerarens kommentar
Län Kommun Orientering X Y Geometrisk typ
ÖREBRO LÄN KUMLA 30m ÖNÖ fastighetsgräns. 15,18334 59,12492 Yta
Registerstatus Inventeringsdatum
1 - Inventerad 1998-11-03