Information om valt Skog och Historia objekt

ObjektID: 1015319

Beskrivning
Husgrund, 5x5m, 0,8m h, invallad. Ingång i S.
Sakord Tradition Lämningsnamn Alternativa namn
83 - Lägenhetsbebyggelse Se inventerarens kommentar Örstalund
Län Kommun Orientering X Y Geometrisk typ
ÖREBRO LÄN KUMLA 6m S åkerkant. 15,18478 59,12241 Yta
Registerstatus Inventeringsdatum
1 - Inventerad 1998-11-03