Information om valt Skog och Historia objekt

ObjektID: 1015287

Beskrivning
Husgrund, 2m l, 0,2m h. Gjuten betongsockel. Omkringspridda grundstenar.
Sakord Tradition Lämningsnamn Alternativa namn
83 - Lägenhetsbebyggelse Se inventerarens kommentar
Län Kommun Orientering X Y Geometrisk typ
ÖREBRO LÄN KUMLA 30m Ö om väg Sakab - Kvarntorpskorset. 15,28329 59,12051 Yta
Registerstatus Inventeringsdatum
1 - Inventerad 1999-04-27