Information om valt Skog och Historia objekt

ObjektID: 1015280

Beskrivning
Torplämning 100x100m bestående av 1) Stengärdesgård, 70m l (NV-SÖ), 1,2m br, 0,6m h, av 0,1-0,8m st stenar. I V delen av området är 2) Väg, 50m l (NNV-SSÖ), 0,4m h, 3m br. Stensatt i vägbanans sidor. 3. Husgrundsrester som av del tilll en trapp av betong.
Sakord Tradition Lämningsnamn Alternativa namn
83 - Lägenhetsbebyggelse Se inventerarens kommentar Stenstorp
Län Kommun Orientering X Y Geometrisk typ
ÖREBRO LÄN KUMLA S om väg Sakab och Kävesta korset. 15,2901 59,12027 Yta
Registerstatus Inventeringsdatum
1 - Inventerad 2001-11-20