Information om valt Skog och Historia objekt

ObjektID: 1015246

Beskrivning
Torplämning bestående av 1. Husgrund, 6,0x4,0m (Ö-V), 0,3m h, av 0,2-0,6m st stenar. I lämningen finns murstocksrest, 2m i diam, 1m hy, av tegel- och kalksten. 2. Stengärdesgård, 90m l (Ö-V), 1,4m br, 0,5-0,7m h, av 0,3-1,0m st stenar. I SV i anslutning till väg är 3. Husgrund, 13x4m (N-S), 0,2-0,5m h, av 0,2-0,8m st stenar. I SV är 4. Jordkällare, 6x4m (N-S), 2,5m h, av 0,2-0,6m st stenar.
Sakord Tradition Lämningsnamn Alternativa namn
83 - Lägenhetsbebyggelse Se inventerarens kommentar
Län Kommun Orientering X Y Geometrisk typ
ÖREBRO LÄN KUMLA 100m S om industrispå i höjd med Norrbacka. 15,22118 59,11755 Yta
Registerstatus Inventeringsdatum
1 - Inventerad 2000-11-16