Information om valt Skog och Historia objekt

ObjektID: 1015199

Beskrivning
Jordkällare, 10x8m (Ö-V), 2,5m h. Valvad av 0,3-0,5m st kalkstenar. Yttermurar av natursten och kalksten. Kallmurad. Innermått 8x6m, 2,5m h. Skyddstak av tegel, vilket har rasat, gavlar och överdel i timmer. Öppning till källaren mot Ö.
Sakord Tradition Lämningsnamn Alternativa namn
59 - Husgrund, historisk tid Se inventerarens kommentar
Län Kommun Orientering X Y Geometrisk typ
ÖREBRO LÄN KUMLA 450m SÖ om Sakab. 15,28739 59,1146 Yta
Registerstatus Inventeringsdatum
1 - Inventerad 1999-05-19