Information om valt Skog och Historia objekt

ObjektID: 1015150

Beskrivning
Torplämning, 100x50m (N-S), bestående av 5 husgrunder, 1 förstubro, 1vattenbrunn, 1 jordkällare och 1 vägbro 1) Husgrund, 3*2m (NÖ-SV) bestående av sand och kalksten, kallmurad och 0,5m h, av 0,2-0,6m st stenar.Tegelrester, jord och äldre avfall i grundens mitt. Husgrunden är belägen i NV delen av området. 25m Ö om 1. är 2) Husgrund, 7x4,5m (N-S) och 0,2m h, av 0,4-1,0m st. stenar. Enstaka stenar i vinkel i N och Ö. Marken uppvisar en markant skålning. I mitten av området är 3) Förstubro, 1x0,5m (Ö-V) och 0,1m h. Brostenen omges av två granitblock, 2 och 2,5m i diam, 1,2m h. Avståndet mellan stenarna är 2,3m. N om brostenen finns rester av tegel. SV om 3. är 4) Husgrund, 4x3,5m (NÖ-SV), av 0,2-0,6m st stenar. Grundstenar finns endast i Ö och S. S om 4. är 5) Husgrund, 6x3m (NÖ-SV), av 0,2-0,4m st stenar. Endast enstaka grundstenar återfinns. Ö om 5. är 6) Husgrund, 2m l (Ö-V) och 0,1m h, av tegelrester, endast rad av kalksten återfunnen. Derekt S om 6. är 7) Vattenbrunn, 1,2x1,2m i diam och 0,1m h. fundamentssten av kalksten, Brunnshålet är täckt av tre kalkstenar. S om 3. är 8) Jordkällare, 7,5x5,5m (Ö-V) och 2,5m h. Valvad med kalksten. 20m N om SÖ hörnet av reservatet i dike är 9) Vägbro, 2,5x1,5m (N-S), av kalkstensblock 0,1m tj. Bron leder ut till åkermark. Arkeologens kommentar: Var ifrån kommer uppgifter om torp? 3) förstubro, vad är den ansluten till, mer beskrivning av jordkällare. Behovs mer koordinater för att göra ett område.
Sakord Tradition Lämningsnamn Alternativa namn
83 - Lägenhetsbebyggelse Se inventerarens kommentar
Län Kommun Orientering X Y Geometrisk typ
ÖREBRO LÄN KUMLA S delen av naturreservatet Norra Mossby. 15,23386 59,11088 Yta
Registerstatus Inventeringsdatum
1 - Inventerad 1998-09-01