Information om valt Skog och Historia objekt

ObjektID: 1015142

Beskrivning
Område med röjningsrösen, 60x40m (Ö-V), av äldre karaktär med tydliga kantstenar, bestående av 6 röjningsrösen oregelbundna 7-8m i diam, och 0,5-1,0m h, av 0,1-0,6m st stenar. Några av rösena har blivit pålaggda med sten på senare tid.
Sakord Tradition Lämningsnamn Alternativa namn
32 - Fossil åker Se inventerarens kommentar
Län Kommun Orientering X Y Geometrisk typ
ÖREBRO LÄN KUMLA Fastighet: Norrtorp 5:1. Den V- udden är 42m från krafledningen. 15,26653 59,11066 Yta
Registerstatus Inventeringsdatum
1 - Inventerad 1998-09-21