Information om valt Skog och Historia objekt

ObjektID: 1015113

Beskrivning
Område med röjningsrösen, 200x150m (NÖ-SV).bestående av 20 st runda röjningsrösen, 1-12m i diam och 0,1-1,0m h, av 0,2-0,6m st stenar. Ett av rösena, beläget i SV delen av området, skiljer sig från övriga rösen genom sin storlek, 12m i diam, 1m h, av 0,2-0,5m st stenar. Samt även genom att det nästan helt saknar kalksten. De mindre rösena är kraftigt övertorvade. Om det finns stenröjda ytor eller f.d. åker mellan rösena så skall de beskrivas.
Sakord Tradition Lämningsnamn Alternativa namn
32 - Fossil åker Se inventerarens kommentar
Län Kommun Orientering X Y Geometrisk typ
ÖREBRO LÄN KUMLA Fastighet:Tripphult 1:2. 34 m Ö om väg till Hynneberg 15,22371 59,10747 Yta
Registerstatus Inventeringsdatum
1 - Inventerad 1998-11-03