Information om valt Skog och Historia objekt

ObjektID: 1015108

Beskrivning
Väster om mindre stenbrott finns 2 st kranfundament med 5meters mellanrum. Det ena av betong, l 2,0m, br 0,8m, h 0,8m, det andra av huggen sten något mindre. 1 kbm vardera.
Sakord Tradition Lämningsnamn Alternativa namn
53 - Gruvhål
Län Kommun Orientering X Y Geometrisk typ
ÖREBRO LÄN KUMLA 25m SV korsning ledningsgata-gångväg till Skogsbrottet. 15,22895 59,10713 Yta
Registerstatus Inventeringsdatum
1 - Inventerad 1998-09-04