Information om valt Skog och Historia objekt

ObjektID: 1015100

Beskrivning
Torplämning, 60x30m (N-S), bestående av 1) Husgrund, 8,5x5,5m (Ö-V), 0,1m h, av 0,3-0,8m st stenar. Grunden har en mittsträng av sten Ö-V. Rester av tegel och klinker. I den s delen av området finns 2) Husgrund, 3,2x3,0m (Ö-V), 0,1m h, av gjuten betongplatta. 20m N om 2) är 3) Jordkällare, 6,5x4m (NV-SÖ), 2,5m h. Innermått 3,5x2,0m. Intakt trädörr. Murad av kalksten. 4) Stenmur omgärdar fastigheten i S och V.
Sakord Tradition Lämningsnamn Alternativa namn
83 - Lägenhetsbebyggelse
Län Kommun Orientering X Y Geometrisk typ
ÖREBRO LÄN KUMLA 50m V Skogsbrottet. 15,22914 59,10661 Yta
Registerstatus Inventeringsdatum
1 - Inventerad 1998-08-28