Information om valt Skog och Historia objekt

ObjektID: 1015069

Beskrivning
Skjutbaneområde, 150x120m (V-Ö), med skyddsvall, markörgrav skjutvall och ammunitionsgrop.. 1. Skyddsvall, belägen i N delen av området, längd 100m (VNV-ÖSÖ), höjd 5m, bredd i bas 8-9m, bredd i topp 2-2,5m. 2. Markörgrav, belägen direkt S om skyddsvallen. I Ö stensatt 60m l (VNV-ÖSÖ), djup 1,2m, av huggen sten 0,4x0,6x0,8m st. I V finns ingen stensättning utan enbart jord, djup 2m. 3. Skjutvall, belägen 70m SSV om skyddsvallen, 80m l (VNV-ÖSÖ), höjd 1m, bredd 2m, av jordmassor. 4. Skyttevärn belägen 80m SSV om skyddsvallen, 32m l (VNV-ÖSÖ), djup 1,5m, 3m bred, i SÖ stensatt med 1,2x0,8m st stenar. Delvis igenfylld med stenar, tegelrester och vattenfylld. 5. Ammunitionsgrop belägen 12m Ö om skyddsvallen, 3x2m (V-Ö), 1m djup, 2st stora stenar 1x1m. Raserad.
Sakord Tradition Lämningsnamn Alternativa namn
84 - Militär anläggning, övrig Sannheds skjutbana
Län Kommun Orientering X Y Geometrisk typ
ÖREBRO LÄN KUMLA Södra delen av Viaskogen. 15,13995 59,10374 Yta
Registerstatus Inventeringsdatum
1 - Inventerad 1998-09-11