Information om valt naturvärde

Ärendebeteckning: N 6594-1996

Biotoptyp Areal, ha
Barrskog (BARRSKOG) 1,3
Län Kommun NS-koordinat OV-koordinat
Örebro län Kumla 6552068,4789 508052,9092
Inventeringsdatum
1996-07-09