Information om valt naturvärde

Ärendebeteckning: N 6563-1996

Biotoptyp Areal, ha
Lövsumpskog (LÖVSUMP) 0,3
Län Kommun NS-koordinat OV-koordinat
Örebro län Kumla 6552643,4105 508005,5065
Inventeringsdatum
1996-07-09