Bokskog
. Foto Michael Ekstrand. Foto: Michael Ekstrand

Skånes distrikt

Distriktet omfattas av Skåne län och ligger huvudsakligen inom det så kallade södra lövskogsområdet, vilket innebär att skogen domineras av bok och andra lövträd. Dock är granen naturligt förekommande i norr.

Flera sydliga trädarter, bland annat äkta kastanj, avenbok och valnöt, har sin nordliga gräns i Skåne. Pil är ett typiskt trädslag för södra Skåne, där det historiskt har beskurits för foder och planterats i alléer utmed vägar. I Skåne är almen hårt drabbad av almsjuka.

Lokala träffar och kurser i Skåne och Blekinge

Under året har vi ett stort utbud av lokala skogsträffar där du kan få råd och lära dig mer i grupp. Träffarna är antingen på plats eller digitala. Vissa av de lokala kurserna och skogsträffarna anordnas inom Miljösmart skogsbruk.

Aktuella skogsträffar och kurser

 

Nyhetsbrev för Skånes distrikt

Här kan du anmäla dig till vårt lokala nyhetsbrev. Förutom vårt nyhetsbrev skickar vi ibland information om våra produkter och tjänster samt kurser och skogsträffar. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att klicka på avanmälan i nyhetsbrevet. Om du vill ändra din e-postadress gör du först en avanmälan och anmäler dig sedan på nytt med din nya adress.