Skogsstyrelsens API

Vissa data från Skogsstyrelsen går att nå via API (application programming interface) och kan användas för att utveckla tjänster och applikationer.

I Skogsstyrelsens API kan du bland annat nå förändringsanalys för granbarkborreskador och Äbin-data (Älgbetesinventering).

Skogsärenden för företag är en digital tjänst där du kan skicka in skogsärenden som hanteras av olika myndigheter, i nuläget till Skogsstyrelsen eller länsstyrelsen. Du ansluter dig via webb-API:et Nemus.

De flesta geodataprodukter finns som REST-tjänster (Representational state transfer). Används till att bygga webbaserad maskin-till-maskinkommunikation där det går göra egna analyser och beräkningar. 

  • Senast uppdaterad: 2024-04-04