Motorsågsutbildning nivåguide

Vilken nivå på motorsågskörkort du behöver ha, beror på vad du ska använda motorsågen till. Den här översikten ger dig vägledning om vilken eller vilka nivåer som du behöver.

Motorsågsutbildning Nivå A − motorsågning

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna använda motorsåg på ett säkert sätt vid enklare sågarbeten, till exempel vedkapning och sågning i rent trä i samband med byggarbeten. Trädfällning och kapning av träddelar i spänn ingår inte. Utbildningen vänder sig till dig som är nybörjare eller jobbar i byggbranschen. 

Motorsågsutbildning Nivå B − trädfällning grund

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorsåg vid normalt skogsarbete med trädfällning, kvistning och kapning, samt kännedom hur man hanterar fastfällda träd. Utbildningen vänder sig till dig som har motorsågskörkort nivå A och som redan använder motorsågen återkommande i arbetet eller på fritiden.

Motorsågsutbildning Nivå AB − motorsågning och trädfällning

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att klara ett säkert arbete med motorsåg vid fällning, kvistning och kapning av träd, samt ge kännedom om hur man hanterar fastfällda träd. Du får alltså kompletta kunskaper för både nivå A och B. Utbildningen vänder sig till dig som är nybörjare.

Motorsågsutbildning Nivå AB − repetition

Utbildningen syftar till att befästa kunskap och färdigheter kring de moment som krävs för att klara ett säkert arbete med motorsåg vid fällning, kvistning och kapning av träd. Utbildningen vänder sig till dig som tidigare har genomgått en grundutbildning i motorsåg motsvarande lägst nivå B och som använder motorsågen återkommande i arbetet eller på fritiden, men som saknar motorsågskörkort.

Motorsågsutbildning Nivå C − trädfällning avancerad

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs (utöver nivå AB) för att kunna använda motorsåg och fällningshjälpmedel på ett säkert sätt vid svåra och riskfyllda arbeten. Fokus ligger bland annat på fällning av svåra träd, nedtagning av svårt fastfällda träd och tillvaratagande av vindfällda träd. Utbildningen vänder sig till skogsarbetare, linjearbetare och andra som yrkesmässigt arbetar med avancerad trädfällning eller tillvaratagande av skadade träd.

Motorsågsutbildning Nivå D − linjearbete

Utbildningen syftar till att ge de arbetstekniska specialkunskaper och färdigheter som krävs (utöver nivå C, alternativt nivå S) för att på ett säkert sätt använda motorsåg, olika former av stång- eller kastsågar och andra specialhjälpmedel vid uppröjning av skadade träd och grenar på luftburna ledningar. Utbildningen vänder sig till skogsarbetare, linjearbetare och andra som yrkesmässigt arbetar med tillvaratagande av skadade träd på luftburna ledningar.

Motorsågsutbildning Nivå E − skylift

Utbildningen syftar till att ge de arbetstekniska specialkunskaper och färdigheter som krävs (utöver nivå AB) för att på ett säkert sätt använda motorsåg och handsåg vid trädbeskärning och sektionsvis träddemontering från mobil eller stationär arbetsplattform. Utbildningen vänder sig till skogsarbetare och andra som yrkesmässigt arbetar med trädbeskärning eller träddemontering från en arbetsplattform.

Motorsågsutbildning Nivå F − räddningstjänst

Utbildningen syftar till att ge de arbetstekniska specialkunskaper och färdigheter som krävs (utöver nivå AB) för att använda motorsåg på säkert sätt vid vanliga arbeten inom räddningstjänst. Fokus ligger bland annat på sågning i byggnad med hårdmetallkedja eller räddningskap, kapning/röjning av stammar i spänning och dokumentation av skadeplats. Utbildningen vänder sig i första hand till dig som utför motorsågsarbeten inom räddningstjänsten.

Motorsågsutbildning Nivå I − industri

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs (utöver nivå A) för att använda motorsåg och andra alternativa handredskap för att lossa stockar eller virke som hamnat i spänn, till exempel i olika typer av transportörer och bearbetningsmaskiner inom industrin. Utbildningen vänder sig till personal inom sågverks-, massa- eller pappersindustrin som har behov av sådan specifik kunskap.

Motorsågsutbildning Nivå S − skadade träd

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs (utöver nivå AB) för att använda motorsåg och olika hjälpmedel vid svåra och riskfyllda arbeten i samband med uppröjningsarbeten av skadade träd. Fokus ligger bland annat på nedtagning av svårt fastfällda eller fastblåsta träd, kapning av trädstammar i spänn och tillvaratagande av vindfällda träd. Utbildningen vänder sig till skogsarbetare, linjearbetare och andra som yrkesmässigt arbetar med avancerad trädfällning eller tillvaratagande av skadade träd.

Motorsågsutbildning Nivå V − väghållning

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs (utöver nivå A) för att använda motorsåg och alternativa handredskap i akuta situationer för att säkra och röja vägar där träd fallit och hindrar eller utgör fara för trafiken. Observera att utbildningen endast är en grundutbildning. Vid mer avancerad fällning, till exempel av träd som sitter i spänn, krävs en högre utbildningsnivå vanligtvis minst motorsågskörkort nivå AB + C alternativt AB + S. Utbildningen vänder sig till väghållare och andra som är ansvariga för att vägar ska vara framkomliga.

  • Senast uppdaterad: 2023-04-18