Person med motorsåg kapar en gran. Foto: patrik svedberg

Motorsågsutbildning Nivå AB − repetition

Den här utbildningen ger en repetition av de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna använda motorsåg på ett säkert sätt vid diverse vanligt förekommande sågarbeten för nivå AB, såsom trädfällning, kvistning och kapning.

Utbildningen syftar till att befästa de kunskaper som krävs för att använda motorsåg på ett säkert sätt vid exempelvis vedkapning och sågning i rent trä i samband med byggarbeten, samt vid trädfällning, kvistning och kapning. Vi går även igenom allmänna säkerhetsbestämmelser, hantering och skötsel av säkerhetsutrustning samt grundläggande arbetsteknik som minskar arbetsbelastningen.

Målsättningen är att du under utbildningen ska klara uppkörning för motorsågskörkort nivå AB enligt de krav som ställs inom Säker Skog. Utbildningen vänder sig till dig som tidigare har genomgått en grundutbildning i motorsåg motsvarande lägst nivå B, och som hanterar motorsåg yrkesmässigt eller privat, men som saknar motorsågskörkort nivå AB.

Utbildningen inkluderar praktiska och teoretiska prov. Godkända prov ger dig motorsågskörkort nivå AB. Våra instruktörer som genomför utbildningen och bedömer uppkörningen är certifierade enligt riktlinjer från Säker Skog. För att få delta i utbildningen ska du fylla 16 år samma kalenderår som utbildningen genomförs. Du får dock inte arbeta ensam med motorsågen förrän du har fyllt 18 år.

Efter genomförd och godkänd utbildning får du ett utbildningsintyg.

Skogsstyrelsens försäkring täcker inte eventuella olyckshändelser för deltagare på utbildning. Du bör därför ha en olycksfallsförsäkring som gäller vid utbildningstillfället.

Omfattning

Två dagar, inklusive praktiskt och teoretiskt prov.

Pris

6 125 kronor inklusive moms.

Förkunskaper

Grundutbildning i motorsåg motsvarande lägst nivå B, men utan körkort.

Kompletterande utbildningar

Se relaterade webbsidor.

Material

Boken Motorsågning ingår.

  • Senast uppdaterad: 2023-04-03