Skogsstyrelsen utvecklar lövskogen i nytt EU-projekt

03 maj 2016

Med hjälp av 14 miljoner kronor från EU ska myndigheter och organisationer från tre länder utveckla Östersjöregionens lövskogsområden till attraktiva besöksdestinationer.

Skogsstyrelsen ska tillsammans med projektpartners från Litauen, Polen och Sverige arbeta för att bättre utnyttja och marknadsföra lövskogens värde för turism och rekreation. Från Sverige deltar Region Blekinge, länsstyrelsen i Blekinge län och Skogsstyrelsen.

De kommande tre åren ska bland annat en gemensam strategi för lövskogsturism tas fram och besöksmål i Östersjöregionen ska utvecklas. Flerspråkiga appar och utställningar ska tas fram för att informera, tillgängliggöra och öka värdet av ett skogsbesök.

– Lövskogen har många värden utöver timmer och massaved. Det finns en outnyttjad potential i våra lövskogar både för turism och rekreation. Det ska bli spännande att utveckla dessa värden tillsammans med representanter från besöksnäring, skogsbruk och naturvård. Tillsammans kan vi få till stånd en långsiktigt hållbar förvaltning och turism, särskilt i skyddade lövskogar som är projektets huvudfokus, säger Ola Runfors, projektledare, Skogsstyrelsen.

Det treåriga projektet Attractive Hardwoods godkändes den 28 april av Södra Östersjöprogrammet, ett gränsregionalt samarbetsprogram med fem länder och 25 kustregioner. Där kan projektmedel sökas för bland annat utveckling av natur- och kulturarv.

Mer information:
Ola Runfors, projektledare, Skogsstyrelsen, 0457– 45 51 84
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036– 35 93 30