Inventering: torkan 2018 påverkar fortfarande återväxten i skogen

21 november 2023

Torkan under sommaren 2018 påverkar fortfarande återväxten i skogen, visar en inventering som Skogsstyrelsen har gjort. På 80 procent av den avverkade arealen får skogsbruket upp ny skog på det sätt som lagen kräver, vilket är den lägsta nivån på ett decennium.

Andelen föryngringsareal som uppskattas uppnå kraven i skogsvårdslagen vad gäller antal huvudplantor och max andel luckighet mellan plantorna, har haft en positiv utveckling från millennieskiftet fram till för ett par år sedan då andelen godkänd areal började minska. Årets inventering visar på en minskning med fyra procentenheter och följer på en minskning de senaste två åren. Resultatet i årets inventering är den lägsta nivån på tio år. (Se utvecklingen sedan år 2000 i tabell nedan!)

Kommer fortsätta påverka

– Årets resultat visar på en fortsatt nedgång och en trolig förklaring är sommartorkan 2018 som hade stor påverkan på nyplanterade och unga plantor. Om det är så bör vi kommande år kunna se en fortsatt påverkan på resultaten, säger Magnus Martinsson som är Skogsstyrelsens inventeringsledare för återväxtuppföljningen.

Högst andel godkänd föryngringsareal har Norra Norrland med 87 procent godkänd areal, följt av Götaland med 84 procent och Södra Norrland med 80 procent. Lägst godkänd andel har Svealand med 76 procent godkänd areal.

Skillnader minskar

Ägarkategorin "övriga ägare" har under hela 2000-talet haft ett bättre resultat än "enskilda ägare". Skillnaden mellan de olika ägarkategorierna har dock stadigt minskat med åren och de senaste årens resultat har visat att det är väldigt liten skillnad mellan de olika ägarna. Årets resultat visar att övriga ägare har 82 procent godkända föryngringar och enskilda 78 procent.

Inventeringen är en stickprovsundersökning som genomförs årligen och statistik från inventeringen presenteras som treårsmedelvärden. Inventeringen genomförs 5 år efter föryngringsavverkning i Svealand och Götaland samt 7 år efter i Norrland.

Mer om statistiken: Fortsatt minskad andel godkända återväxter - Skogsstyrelsen

Mer information:

Magnus Martinsson, inventeringsledare, Skogsstyrelsen, 060-55 31 64, magnus.martinsson@skogsstyrelsen.se

Presstjänst: 036-35 94 91, pressjour@skogsstyrelsen.se
Vår presstjänst är tillgänglig vardagar kl. 8.00–16.30