Ny webb-utbildning för skogsägare ska öka hänsyn till renskötsel

13 mars 2023

Skogsbruk kan ha stor påverkan på rennäringen och inte sällan behöver markägare och samebyar ta hänsyn till varandra. Därför har nu Skogsstyrelsen tagit fram en ny webb-utbildning, gratis för alla aktörer, för att öka kunskapen om hur skogsbruk och skogsskötsel kan främja renskötseln.

– Äganderätten ger markägare rätt att bedriva skogsbruk och samebyn har rätt att bedriva renskötsel med stöd av renskötselrätten. Båda lagstiftningarna gäller parallellt och här tror vi att man med fakta, kunskap och utbildning kan komma ännu längre i hänsynen, säger Cecilia Persson, specialist skogsbruk och rennäring vid Skogsstyrelsen.

Renbetesmarkerna sträcker sig över stora områden och har förändrats över tid. Renarna har fått svårare att hitta föda vilket gör att vissa skogsskötselåtgärder kan ha stor inverkan på tillgången på föda för renen.

I Skogsstyrelsens nya utbildning får man lära sig hur man kan genomföra skogsskötselåtgärder på ett skonsamt sätt som gör att både skogen och renarna gynnas. Det kan till exempel handla om att genomföra markberedningen åt det hållet som renarna förflyttar sig vilket minskar risken för skador när renarna vandrar igenom.

Förutom hur skogsbruksåtgärder kan utföras kan den som går utbildningen också lära sig hur lagstiftningen tillämpas utifrån de olika intressena. Utbildningen omfattar även renens ekologi och är utformad i bild, text och kortare filmer. Utbildningen avslutas med ett kortare test.

– Vi ser ett behov av att sprida utbildningen brett då både markägare, ombud och andra rådgivande myndigheter behöver ha med sig kunskapen, säger Cecilia Persson.

Utbildningen finns tillgänglig på Skogsstyrelsens kunskapsportal och är gratis. Det enda som krävs är att man skapar en profil och loggar in.

Länk till utbildningenSkogsstyrelsen Kompetens: Learning Detail (sabacloud.com)

Mer information:

Cecilia Persson, specialist skogsbruk och rennäring, Skogsenheten, Skogsstyrelsen, 0951 – 266 84, cecilia.persson@skogsstyrelsen.se

Presstjänst: 036-35 94 91, pressjour@skogsstyrelsen.se
Vår presstjänst är tillgänglig vardagar kl. 8.00–16.30