Studenter nappade på sommarjobb i Norrbottens skogar

17 juni 2022

För första gången har Skogsstyrelsen rekryterat sommarjobbare och anställt studenter till årets fältsäsong i skogen. Rekryteringen har gett sommarjobbare även från Finland.

Arbetsuppgifterna fördelas utifrån vilken erfarenhet och utbildning studenten har. Det kan handla om att märka upp gränsmarkeringarna av biotopskydd och naturvårdsavtal samt stämpla objekt inför framtida värdering av biotopskydd och annat tillsynsarbete. Men också att inventera törskatedrabbade bestånd i Norrbotten.

– Det känns fantastiskt roligt att skapa möjligheter för studenter till jobb i skogen och att få visa Skogsstyrelsen som en framtida arbetsgivare, säger Carina Mattila, skogskonsulent vid Södra Norrbottens distrikt och handledare av studenterna.

Även från Finland

Studenterna har börjat sina anställningar i början av juni. Rekryteringen har genomförts genom en samordnad nationell satsning och en av studenterna kommer från Södra Finland där han studerar skog. Distriktet har hälsat studenterna välkommen genom distriktsspecifik introduktion med utbildningar och gemensam träff.

– Det är viktigt att vi får lära känna varandra och att de får möjlighet att lära sig våra verktyg för att de ska kunna få en positiv start på sommarjobbet, säger Carina Mattila.

Breda kompetenser

Totalt var det 134 sökande och Skogsstyrelsen har rekryterat 30 sommarjobbare, lika många kvinnor och män fördelat på 18 orter från söder till norr. Förhoppningen framöver är att kunna anställa studenter som sommarjobbare varje år.

Genom annonsering direkt till skolor med relevant studieinriktning har alla över 18 år haft möjlighet att söka. Kompetensen hos studenterna är bred, till exempel finns jägmästare, ekologer och ingenjörer bland sommarjobbarna.

Mer information:

Maria Sundén, skogskonsulent, Södra Norrbottens distrikt, Skogsstyrelsen, 0920-23 820 8, maria.sunden@skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsens pressjour: tillgänglig vardagar kl. 8.00–20.00 samt helger kl. 10.00–15.00, 036-35 94 91. Under kontorstid kan du även nå oss via mejl:  pressjour@skogsstyrelsen.se