Skogsvandring ska minska skador på historiska miljöer

22 maj 2017

Skogsbruket i Norrland har en nollvision: inga historiska spår i skogen ska förstöras under skogsbruk. En rejäl utmaning. Vad är då bättre än att titta på plats? Följ med 23 maj när skogsbruket och myndigheter gör en lärande vandring bland kulturmiljöer.

Under mossa och barr finns inte sällan spår av mänskligheten, värdefull att studera och bevara. Men en skogsmaskin kan på ett ögonblick radera historien. Det är ett svårt arbete att hitta och skydda olika kulturmiljöer, men visionen är att det inte ska bli några skador alls på lämningarna. Dit är det en bit kvar.

Som en del i att nå nollvisionen bjuder Skogsstyrelsen tillsammans med Sveaskog in skogsbruket och myndigheter till en vandring bland exempel på kulturmiljöer i skogen. Ett lärande studiebesök i verkligheten där dom får öva sig att planera på riktiga exempel.

- Kör en markberedare över en gammal husgrund så är alla överens om att det är skadat, men det finns så många fler subtila spår att ta hänsyn till. Under träffen får skogsbruket och myndigheter en chans att öva sig på att planera för avverkning i kulturmiljöer, säger AnnKristin Unander, skogskonsulent vid Skogsstyrelsen i Skellefteå.

Syftet med samverkansövningen är att bidra till att det tas full hänsyn till kulturmiljöer vid avverkning och skogsföryngring.

Media är välkomna att följa med vid två tillfällen:

När och var?

23 maj 2017, klockan 09.00, Bergrum Boliden. Se rosa markering och kryss på kartan.

Eller: klockan 12.00, Finnforsfallet, södra sidan älven, vägen in mot Loberg. Se rosa markering och punkt 1 på kartan.

På plats finns möjlighet att ställa frågor till arrangörer och deltagare och därefter följa med på vandringen i skogen.

Mer information:

AnnKristin Unander, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 0910-43 84 09, annkristin.unander@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30