Skogsstyrelsen kommenterar dom om bombmurkla

03 februari 2017

Mark- och miljööverdomstolen beslutade i veckan att skicka tillbaka ett ärende till Länsstyrelsen i Värmland. Det gäller en avverkning som förbjudits med hänsyn till den nationellt fridlysta bombmurklan. Skogsstyrelsen ska nu analysera domen för att se om den påverkar andra ärenden med koppling till artskyddsförordningen.

Det aktuella fallet med bombmurklan är inte Skogsstyrelsens ärende, utan det hanteras av Länsstyrelsen i Värmland. Skogsstyrelsen har handlagt ärenden som berör arter vars fridlysning kommer från EU-direktiv, bland annat fem ärenden i Gävleborgs län. Där förbjöd Skogsstyrelsen 2016 avverkning av hänsyn till fågelarten lavskrika. Beslutet har överklagats och ska prövas av mark- och miljödomstolen.

– Vi behöver analysera om och i så fall hur Mark-och miljööverdomstolens dom påverkar andra beslut som fattas med hänvisning till artskyddsförordningens övriga paragrafer, exempelvis de ärenden som rör lavskrika, säger Herman Sundqvist, generaldirektör, Skogsstyrelsen.

När det gäller handläggning av avverkningsanmälningar som berörs av nationellt fridlysta arter så behöver Skogsstyrelsen också samråda med Naturvårdsverket om hur det ska göras på bästa vis utifrån domen. De riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden som beslutades 2016 hanterar bara arter som är fridlysta utifrån EU-direktiv.

Mer information:
Tove Thomasson, naturvårdsspecialist, Skogsstyrelsen, 0413–294 65
Emma Johansson, verksjurist, Skogsstyrelsen, 036–35 93 20
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30