Skogsstyrelsen beklagar att överenskommelse inte nåtts med GS-facket

04 januari 2017

Skogsstyrelsen och GS-facket har efter dagens medlingsförsök inte lyckats nå en överenskommelse. Därmed finns det fortfarande en risk för att de stridsåtgärder som facket varslat om träder i kraft den 11 januari.

– Vi har haft bra överläggningar med GS-facket och beklagar verkligen att vi inte lyckades enas om de formuleringar som krävs för att nå en överenskommelse vad gäller pensions- och försäkringsvillkoren, vilket var en förutsättning för fortsatta överläggningar, säger Karl-Gustav Karlsson, HR-chef, Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen vill betona att det på den statliga arbetsmarknaden sedan tidigare redan finns heltäckande kollektivavtalslösningar för alla statsanställdas pensions- och försäkringsvillkor.

Bakgrund:

Förhandlingarna mellan Skogsstyrelsen och GS-facket (facket för skogs-, trä-, och grafiska branschen) om skogligt arbete enligt kollektivavtalen VISST och VASA-Skog avslutades den 25 oktober 2016. Parterna konstaterade att det saknades förutsättningar för att nå en överenskommelse om reviderade avtal. Den 28 december 2016 varslade GS-facket om följande stridsåtgärder med verkan från och med 11 januari klockan 12.00:

  • Total arbetsnedläggelse, strejk för anställda på GS avtalsområde VISST
  • Blockad mot nyanställningar inom GS avtalsområde VASA-Skog

Varslet gäller, förutom vid Skogsstyrelsen, även vid alla andra statliga myndigheter som har anställda som arbetar med arbetsuppgifter inom GS avtalsområde praktiskt skogligt arbete.


Mer information:
Karl-Gustav Karlsson, HR-chef, Skogsstyrelsen, 036–35 93 46
Thommy Bäckström, HR-specialist, Skogsstyrelsen, 090–15 83 10
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30