Gammal tall.

Rådgivning om Skogens miljövärden

Projektet erbjuder rådgivning till verksamma i skogsbruket om att utveckla, bevara eller förstärka olika natur- och kulturmiljövärden och sociala värden i skogen.

Rådgivningsinsatserna ska även motivera skogsägare att söka stödet Skogens miljövärden.

Projektet finansieras inom ramen för EU:s landsbygdsprogram. Det pågår till 2020-12-31.

Skogsstyrelsen har även drivit ett internt fortbildningsprojekt med koppling till stödet Skogens  miljövärden. Syftet är att genomföra interna utbildningsaktiviteter som ska öka rådgivarnas kompetens om de åtgärder som kan få stöd inom Skogens miljövärden samt ge verktyg för att genomföra kvalitativa rådgivningar.  Även detta projekt finansierades inom ramen för EU:s landsbygdsprogram. Det pågick till 2017.

  • Senast uppdaterad: 2020-08-19