Gammal tall. Foto: Johan Nitare

Rådgivning om Skogens miljövärden

Projektet erbjuder rådgivning till verksamma i skogsbruket om att utveckla, bevara eller förstärka olika natur- och kulturmiljövärden.

Rådgivningsinsatserna ska även motivera skogsägare att söka stödet Skogens miljövärden. Sista dag att söka stödet Skogens miljövärden var den 31 december 2022.

Projektet finansieras inom ramen för EU:s landsbygdsprogram. Det pågår till 2023-06-30.

  • Senast uppdaterad: 2024-04-03