Tallplanta vid foten av en stor tall. Foto: Jan Torstensson

Kalmars distrikt

Distriktet omfattar Kalmar län och består av tolv kommuner. Både fastland och Sveriges näst största ö, Öland, ingår i Kalmars distrikt. Skogsstyrelsen har kontor i Högsby, Nybro och Vimmerby.

Distriktet omfattar ädellövskogar på Öland och Kalmarslätten, medan barrskogar dominerar i övrigt. På Öland finns även vackra ädellövsmiljöer. Länet är det ektätaste i landet och har ett normalår försommartorka. Ett extra fokus på ek och tall är därför på sin plats, med både produktionsmöjligheter och naturvärden.

Lokala träffar och kurser i Kalmars distrikt

Under året har vi ett stort utbud av lokala skogsträffar där du kan få råd och lära dig mer i grupp. Träffarna är antingen på plats eller digitala. Vissa av de lokala kurserna och skogsträffarna anordnas inom Miljösmart skogsbruk.

Aktuella skogsträffar och kurser

 

Nyhetsbrev för Kalmars distrikt

Här kan du anmäla dig till vårt lokala nyhetsbrev. Förutom vårt nyhetsbrev skickar vi ibland information om våra produkter och tjänster samt kurser och skogsträffar. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att klicka på avanmälan i nyhetsbrevet. Om du vill ändra din e-postadress gör du först en avanmälan och anmäler dig sedan på nytt med din nya adress.