Expertkommittén för skogliga uppföljningar

Syftet med expertkommittén är att öka förståelsen, användningen och nyttan av uppföljningarnas resultat genom en fortlöpande dialog mellan myndigheten och de stora användarna.

I expertkommittén ingår följande ledamöter:

 • Svante Claesson, Skogsstyrelsen (ordförande)
 • Anton Ahlström, Skogsstyrelsen (sekreterare)
 • Ola Inghe, Naturvårdsverket
 • Andreas Renöfält, SCA
 • Brita Asplund, Naturskyddsföreningen
 • Malin Norderman, Sveaskog
 • Cornelia Roberge, Riksskogstaxeringen SLU
 • Daniel Udd, Länsstyrelsen
 • Sofia Backeus, LRF Skogsägarna
 • Isak Lodin, WWF
 • Line Djupström, Skogforsk
 • Olle Kellner, Skogsstyrelsen
 • Therese Lindström, Södra skogsägarna
 • Magnus Pettersson, Mellanskog
 • Senast uppdaterad: 2024-02-27