Expertkommittén för skogliga uppföljningar

Syftet med expertkommittén är att öka förståelsen, användningen och nyttan av uppföljningarnas resultat genom en fortlöpande dialog mellan myndigheten och de stora användarna.

I expertkommittén ingår följande ledamöter:

 • Ordförande Patrik André, Skogsstyrelsen, enhetschef, enheten för geografisk information
 • Sekreterare, Magnus Fürst, Skogsstyrelsen
 • Olle Kellner, Länsstyrelsen Gävleborgs län
 • Ola Inghe, Naturvårdsverket
 • Cornelia Roberge, Skogsstyrelsen
 • Håkan Berglund, SLU, ArtDatabanken
 • Stefan Bleckert, Sveaskog
 • Anna Cabrajic, SCA
 • Nils Broman, Norra skogsägarna
 • Henrik Holmberg, Södra
 • Malin Sahlin, Naturskyddsföreningen
 • Senast uppdaterad: 2017-03-28