Tillgänglighetsredogörelse nya Mina sidor

Skogsstyrelsen ansvarar för https://minasidorx.skogsstyrelsen.se (nya Mina sidor). Den här sidan beskriver hur e-tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Rapportera brister i e-tjänstens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra e-tjänstens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om e-tjänstens tillgänglighet

Den här e-tjänsten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. 

Kontakta oss om du behöver hjälp med att ta del av detta material. Du kan mejla, ringa eller använda formuläret på sidan Tillgänglighet för att kontakta oss. 

Problem vid användning utan synförmåga

  • Inloggningssidan, som tillhandahålls av extern leverantör, har innehåll som inte blir uppläst av skärmläsare.

Vår ambition är att bristerna ska bli åtgärdade i samband med att vi byter leverantör och inloggningstjänst under 2023.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Vissa inmatningsfält i formulären får inte ett tydligt fokus när du navigerar med tangentbordet.

Vår ambition är att rätta bristerna under 2023.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Vissa delar i vänsterpanelen i kartorna får inte ett tydligt fokus när du navigerar med tangentbordet.
  • Du kan inte använda kartorna utan mus eller pekskärm.

Hur vi testat e-tjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Mina sidor.

Senaste bedömningen gjordes den 7 december 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 15 december 2022.

  • Senast uppdaterad: 2022-12-16