Tillgänglighetsredogörelse www.minasidorx.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen ansvarar för www.minasidorx.skogsstyrelsen.se (nya Mina sidor), som är vår e-tjänst för skogsägare och deras ombud. Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. Vi jobbar löpande med att korrigera de brister som finns.

Kontakta oss om du behöver hjälp med att ta del av detta material. Du kan mejla, ringa eller använda formuläret på sidan Tillgänglighet för att kontakta oss. 

Problem vid användning med nedsatt eller utan synförmåga

  • En del av webbplatsens bilder har alt-texter med bristande beskrivningar som inte återger bilden på ett tydligt sätt. 
  • Vid navigering med tangentbordet kommer innehållet inte alltid i logisk ordning.
  • Allt innehåll kan inte läsas upp av skärmläsare.
  • I mobilen går det inte alltid att öka avstånd mellan tecken utan att viss text försvinner.
  • På vissa delar av webbplatsen går det inte att förstora texten till 200 procent utan att text döljs bakom annat innehåll. 

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

  • Vissa av tjänsterna i Mina sidor innehåller en karta. Det går inte att rita i kartan utan att använda mus eller pekskärm.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.minasidorx.skogsstyrelsen.se. Vi har använt automatiska verktyg och en checklista för att upptäcka tillgänglighetsproblem. Vi gör även manuella granskningar.

Senaste bedömningen gjordes den 6 december 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 9 februari 2022.

  • Senast uppdaterad: 2022-02-09