Tillgänglighetsredogörelse nya Mina sidor

Skogsstyrelsen ansvarar för https://minasidorx.skogsstyrelsen.se (nya Mina sidor). Den här sidan beskriver hur e-tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Rapportera brister i e-tjänstens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra e-tjänstens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om e-tjänstens tillgänglighet

Den här e-tjänsten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. 

Kontakta oss om du behöver hjälp med att ta del av detta material. Du kan mejla, ringa eller använda formuläret på sidan Tillgänglighet för att kontakta oss. 

Problem vid användning utan synförmåga

  • Det finns innehåll som inte blir korrekt uppläst av skärmläsare. Detta gäller skräddarsydda komponenter och statusmeddelanden.

  • Vissa inmatningsfel i formulären blir inte tydligt markerade och beskrivna om du använder skärmläsare.

  • En del av e-tjänstens bilder har alt-texter med bristande beskrivningar som inte återger bilden på ett tydligt sätt.

Problem vid användning med nedsatt syn

  • Om du förstorar texten till 200 procent döljs den i vissa fall bakom annat innehåll, detta gäller till exempel knapptexter.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

  • Tjänsterna Utforska i kartan, Skydda skog och Avverka skog innehåller en karta. Du kan inte använda kartan utan mus eller pekskärm.

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

  • Tjänsterna Utforska i kartan, Skydda skog och Avverka skog innehåller en karta. Du kan inte använda kartan utan mus eller pekskärm.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under 2023.

Hur vi testat e-tjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av nya Mina sidor.

Senaste bedömningen gjordes den 8 september 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 14 september 2022.

  • Senast uppdaterad: 2022-09-14