Riktvärden kostnader för stödet Ädellövskogsbruk

Dessa riktvärden för kostnader exklusive moms gäller för nya ansökningar om stöd som inkommit från och med 2023-01-01.

Eget arbete – godkända kostnader

När du ansöker om stöd gäller följande fasta godkända kostnader för eget arbete. Åtgärder som utförs som eget arbete får inte bli dyrare än om de skulle utföras av entreprenör.

 • Manuellt arbete: 340 kronor/timme
 • Tillägg för bränsle med mera för motorsåg, röjsåg, fyrhjuling: 50 kronor/timme
 • Tillägg för bränsle med mera för jordbrukstraktor: 150 kronor/timme
 • Tillägg för bränsle med mera för skotare, grävmaskin: 300 kronor/timme
 • Transport med egen bil: 2,50 kronor/kilometer

Köp av tjänster och material

Skogsstyrelsen utgår från riktvärden för godkända kostnader vid köp av tjänster och material. Högre kostnader måste du motivera i din ansökan om stöd. Kostnad för manuellt och maskinellt arbete bör du ange i kronor per timme. Riktvärden per styck, hektar och meter kan ses som stöd för bedömning av rimliga kostnader.

Manuellt arbete - riktvärden

 • Huggning, röjning inklusive utrustning, redskap, drivmedel: 450 kronor/timme
 • Plantering ädellövplantor: 4 kronor/styck
 • Gräsrensning i ädellövsplantering: 5 000 kronor/hektar
 • Vargröjning i ädellövplantskog: 5 000 kronor/hektar
 • Normal röjning i ädellövskog: 9 000 kronor/hektar
 • Röjning naturligt föryngrad bok: 10 500 kronor/hektar

Maskinellt arbete - riktvärden                  

 • Jordbrukstraktor, inklusive förare: 800 kronor/timme
 • Fyrhjuling, inklusive förare: 700 kronor/timme
 • Grävmaskin mindre, inklusive förare: 1 100 kronor/timme
 • Grävmaskin större, inklusive förare: 1 300 kronor/timme
 • Skotare mindre, inklusive förare: 1 100 kronor/timme
 • Skotare större, inklusive förare: 1 300 kronor/timme

Markberedning - riktvärden

 • Markberedning harv: 3 500 kronor/hektar
 • Markberedning grävmaskin: 7 000 kronor/hektar

Material, lagning stängsel - riktvärden

 • Stängselstolpar, tryckimpregnerade. 80 millimeter x 3 meter: 70 kronor/styck
 • Viltstängsel, 2 meter högt: 35 kronor/meter

Inventering/fältplanering vid höga miljövärden - riktvärde

 • Godkänd sakkunnig konsult: 800 kronor/timme

Ädellövskogsbruk - fast stödbelopp

 • Uppsättning av 2 meter högt viltstängsel inklusive material: 100 kronor/meter
 • Nedtagning och bortforsling av viltstängsel, höjd minst 160 centimeter: 25 kronor/meter
 • Framgallring av ädellövskog ur blandskog: 10 000 kronor/hektar
 • Senast uppdaterad: 2023-01-27