Fasta kostnader och riktvärden för stöd till ädellövskogsbruk

Dessa nivåer gäller för nya ansökningar om stöd som inkommit från och med 2024-01-01.

Fast stödbelopp - moms ej aktuellt

 • Uppsättning av 2 meter högt viltstängsel inklusive material: 100 kronor/meter
 • Nedtagning och bortforsling av viltstängsel, höjd minst 160 centimeter: 25 kronor/meter
 • Framgallring av ädellövskog ur blandskog: 10 000 kronor/hektar

Eget arbete – fasta kostnader

Vid ansökan om stöd gäller följande fasta kostnader för eget arbete. Åtgärder som utförs som eget arbete får inte bli dyrare än om de skulle utföras av entreprenör. Moms ej aktuellt.

 • Manuellt arbete: 340 kronor/timme
 • Tillägg för bränsle med mera för motorsåg, röjsåg, fyrhjuling: 50 kronor/timme
 • Tillägg för bränsle med mera för jordbrukstraktor: 150 kronor/timme
 • Tillägg för bränsle med mera för skotare, grävmaskin: 300 kronor/timme
 • Transport med egen bil: 2,50 kronor/kilometer

Köp av tjänster och material

Skogsstyrelsen utgår från riktvärden för godkända kostnader exklusive moms vid köp av tjänster och material. Högre kostnader bör motiveras i ansökan om stöd. Kostnad för manuellt och maskinellt arbete bör anges i kronor/timme. Riktvärden per styck, meter och hektar kan ses som stöd för bedömning av rimliga kostnader. 

Manuellt arbete - riktvärde

 • Huggning, röjning med mera inklusive utrustning, redskap, drivmedel: 500 kronor/timme
 • Plantering ädellövplantor: 5 kronor/styck
 • Gräsrensning i ädellövplantskog: 5 000 kronor/hektar
 • Vargröjning i ädellövplantskog: 5 000 kronor/hektar
 • Normal röjning i ädellövskog: 10 000 kronor/hektar
 • Röjning naturligt föryngrad bok: 12 000 kronor/hektar

Maskinellt arbete - riktvärde

 • Fyrhjuling, inklusive förare: 800 kronor/timme
 • Jordbrukstraktor, inklusive förare: 900 kronor/timme
 • Skotare mindre, inklusive förare: 1 200 kronor/timme
 • Skotare större, inklusive förare: 1 400 kronor/timme
 • Grävmaskin mindre, inklusive förare: 1 200 kronor/timme
 • Grävmaskin större, inklusive förare: 1 400 kronor/timme

Markberedning - riktvärde

 • Markberedning, harv/högläggare: 3 500 kronor/hektar
 • Markberedning, grävmaskin: 7 500 kronor/hektar

Material, lagning stängsel - riktvärde

 • Tryckimpregnerade stängselstolpar, 80 millimeter x 3 meter: 80 kronor styck 
 • Viltstängsel, 2 meter högt: 40 kronor/meter

Inventering och fältplanering vid höga miljövärden - riktvärde

 • Godkänd sakkunnig konsult: 800 kronor/timme

Begränsning av stödbelopp

 • Anläggning av ny ädellövskog på mark där det inte tidigare varit ädellövskog. Högst 70 000 kronor/hektar.
 • Senast uppdaterad: 2024-03-06