”Vår inventering av betesskador i skogen ger stabila resultat”