Fortsatt hög risk för granbarkborreangrepp 2017 – träff med Västernorrlands skogskadenätverk

12 december 2016

Den 14 december presenteras flera olika undersökningar som sammantaget ger en bild av risken för insektsangrepp på skogen i Västernorrland nästa år.

Medelpad, norra Hälsingland, sydöstra Ångermanland och östra Jämtland har under flera år drabbats av stora granbarkborreangrepp. Risken är stor för mycket omfattande angrepp även 2017. Västernorrlands skogsskadenätverk arbetar för att tillsammans minska risken för angrepp från granbarkborre och andra skadeinsekter.

På nätverkets årliga träff presenteras en rad aktuella undersökningar. Mötet leds av Olof Falkeström, Norrskog och Anna Marntell, Skogsstyrelsen.                                                 

 • Uppföljning 2016 samt prognos för risken för granbarkborreangrepp 2017.
  Gunnar Isacsson, Skogsstyrelsen

 • Resultat av SLU:s övervakning av hur granbarkborren förökat sig under 2016.
  Martin Schröder, SLU

 • Resultat från SLU:s nationella skadeinventering.
  Sören Wulff, SLU

 • Resultat från Mittuniversitetets fångster av bastborrar.
  Lina Viklund och Erik Hedenström, Mittuniversitetet

 • Resultat från SCA:s flyginventering 2016.
  Ola Kårén, SCA

 • Resultat från Skogsstyrelsens övervakning av granbarkborrens svärmning.
  Niklas Åberg, Skogsstyrelsen


Tid:
14 december kl. 9.30–15.00 

Plats: Hotell Södra Berget, Sundsvall, se karta och vägbeskrivning.

Medier är välkomna att delta under hela eller delar av dagen. Anmäl gärna deltagande i förväg till Karin Palmgren, Skogsstyrelsen, karin.palmgren@skogsstyrelsen.se.

Skogsskadenätverket är ett resultat av projektet Skogsskador i ett uthålligt skogsbruk – fokus granbarkborre som avslutades 2014. Genom nätverket får alla aktörer en gemensam bild av vilka skogsskador som kan hota länets skogar och vilka åtgärder som därmed behövs.

Mer information:
Anna Marntell, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 060–55 31 68
Karin Palmgren, Skogsstyrelsen, 060–55 31 76
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30