Rekordmånga granbarkborrar i mellersta Norrland

31 maj 2017

I flera fällor i mellersta Norrland har Skogsstyrelsens fångat granbarkborrar som ligger på rekordnivåer. Det visar de första rapporterna sedan skadeinsekten nu börjat svärma i Sverige. Därmed ökar risken för skador på stående skog.

Den insekt som skogsägare kanske fruktar mest har börjat svärma i södra Sverige och längs med Norrlandskusten, visar fångsterna i dom fällor som Skogsstyrelsen har över hela landet.

Men det som oroar mest är mängden barkborrar som fångats i fällor i två områden i mellersta Norrland. Är det mer än 10 000 barkborrar i en fälla per säsong bedöms risken som stor för angrepp på granskog. I till exempel fällorna som finns i Norra Furuberg, en mil väster om Hassela, togs drygt 11 000 barkborrar per fälla bara under förra veckan.  Aldrig tidigare har så många fångats längs med norrlandskusten.

- Det tyder på att stammen är hög och att det är stor fara för angrepp på stående skog, säger Nils Frank, skogskonsulent i Hudiksvall.

Skogsägare och skogsbruket bör hålla koll på om skogen blir angripen, se om det finns kraftig kådning med små ingångshål på stammar där granbarkborren kan ha tagit sig in. Nedanför trädet kan det också finnas ett mörkt gnagmjöl, som ett grovkornigt kaffepulver. Detta är spår efter skadeinsekten. Skogsägaren måste också ta reda på färska vindfällen och avverka angripen skog så snart som möjligt för att minska riskerna att granbarkborren breder ut sig.

Svärmningen i Sverige satte igång på allvar när senaste värmevågen kom. Västernorrlands län förutom Örnsköldsvik, större delen av norra Gävleborg samt sex berörda kommuner i Jämtland, är fortfarande klassat som bekämpningsområde. Populationen i Götaland bedöms vara i skapligt i balans, men det gäller för skogsägare att vara observanta även där.

- Nu när vindfällena från stormarna 2013 inte är färska längre ökar dessutom risken att barkborrarna går på levande träd, säger Gunnar Isacsson, ekolog på Skogsstyrelsen.

Mer information:

Nils Frank, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, Gävleborgs distrikt, 0650-37785

Niklas Åberg, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, Västernorrlands distrikt,
060-553169

Peter Newman, Skogskonsulent, Norra Jämtlands distrikt, 0647-665572

Gunnar Isacsson, ekolog, expert insekter och skogsskador, Skogsstyrelsen, 0451-38 31 04

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30