logotyp


Fördjupade kunskaper om skogsskötsel

Skogsskötselserien är en sammanställning av kunskap om skogsskötsel skriven av forskare och redaktionellt bearbetad. Den ger en djupare teoretisk grund inom skogsskötselområdet och kompletterar därmed webbtjänsten Skogskunskap som ger råd om praktiska tillämpningar och tillhandahåller verktyg.

Skogsskötselserien publiceras endast på Internet och är uppdelad i olika kapitel som kan laddas ner som pdf-filer. Till varje kapitel finns en Powerpoint-fil med nedladdningsbara illustrationer. 
SÖK LOKAL
INFORMATION
SKOGSKUNSKAP
Ett samarbete mellan Skogsstyrelsen, Skogforsk och LRF