Kartor med skogliga grunddata

 

illustration 

Data från laserskanning gör det möjligt för dig att se flera typer av kartor som beskriver skog och mark. Kartorna är fria att använda. Väljer du att ladda ner data behöver du någon form av GIS- eller kartprogram.

Du kan själv rita in bestånd på en valfri bakgrundskarta. De här kartorna kan du se:

  • Volym
  • Grundyta
  • Biomassa
  • Medelhöjd
  • Medeldiameter, grundytevägd
  • Terrängskuggning och lutning
  • Markfuktighet
  • Trädhöjd

Klicka på bilden Starta här nedan för att komma till kartprogrammet:

starta

De skogliga variablerna är i huvudsak framtagna genom en sambearbetning av laserdata från Lantmäteriets nationella laserskanning och provytor från Riksskogstaxeringen. Kartorna som beskriver marken är framtagna från höjdmodellen i Lantmäteriets nationella laserskanning. 

Huvuddelen av landets skogliga grunddata är producerat. Återstoden, sju block längs fjällkanten, färdigställs i mars 2016. 
SÖK LOKAL
INFORMATION