stoppa borrarna logo

Granbarkborreprojektet - stoppa borrarna

Stoppa borrarna är ett samverkansprojekt mellan myndigheter, företag och organisationer i södra och mellersta Sverige. Målet är att genom samverkan och ökad aktivitet i skogen begränsa angreppen och skadorna av granbarkborre så långt det är möjligt.

Granbarkborreprojektet Stoppa borrarna leds av Skogsstyrelsen som samverkar med ett 20-tal andra myndigheter, företag och organisationer.
 
Tillsammans ska vi bland annat:
  • sprida kunskap om granbarkborren till skogsbruket och skogsägare
  • bekämpa skadeinsekten med gemensamma resurser
  • övervaka och inventera angrepp och skador av granbarkborren

Planeringen av projektets aktiviteter görs till stora delar inom tre arbetsgrupper med ansvar för följande områden:  

  • Övervakning och inventering
  • Skyddade områden
  • Kunskap och forskning

Samverkansprojektet Stoppa borrarna startade redan i slutet av 2018 som ett samverkansprojekt mellan Skogsstyrelsen, skogsbruket och länsstyrelsen i Götaland. Från och med 2020 omfattar projektet flera företag och myndigheter i både Götaland och Svealand.

Stoppa borrarna pågår fram till och med 2022. 

  • Senast uppdaterad: 2022-05-04