Vällen

I diagrammet kan du se ett genomsnitt av mängden granbarkborrar som fångats i fällorna i Vällen vecka för vecka. Skogsstyrelsen ansvarar för fällorna på denna ort.