Totala fångster mellannorrland 2019

Resultat från fångstplatser i mellannorrland.

Rapporteringen för 2019 är nu avslutad!