Totala fångster 2018

Resultat från de nationella övervakningsplatserna.