Totala fångster 2018

Resultat från nationella övervakningsplatser.