Totala fångster 2019

Resultat från de nationella övervakningsplatserna.