Totala fångster 2019

Resultat från de nationella övervakningsplatserna.

Rapporteringen för 2019 är avslutad!