Totala fångster 2017

Resultat från de nationella övervakningsplatserna.