Totala fångster 2016

Resultat från de nationella övervakningsplatserna.