Torpshammar

I diagrammet kan du se ett genomsnitt av mängden granbarkborrar som fångats i Torpshammar. Skogsstyrelsen ansvarar för fällorna på denna ort.