Sunne

I diagrammet kan du se ett genomsnitt av mängden granbarkborrar som fångats i fällorna i Sunne. Mellanskog ansvarar för fällorna på denna ort.