Österbymo

I diagrammet kan du se ett genomsnitt av mängden granbarkborrar som fångats i fällorna i Österbymo.

  • Senast uppdaterad: 2020-04-14