Örebro

I diagrammet kan du se ett genomsnitt av mängden granbarkborrar som fångats i fällorna i Örebro. Skogsstyrelsen ansvarar för fällorna på denna ort.