Ödeshög

I diagrammet kan du se ett genomsnitt av mängden granbarkborrar som fångats i fällorna i Ödeshög. Södra ansvarar för fällorna på denna ort.