Norra Furuberg, Hassela

I diagrammet kan du se ett genomsnitt av mängden granbarkborrar som fångats i de tre intensivövervakade fällorna i Norra Furuberg vecka för vecka.