Nordmaling

I diagrammet kan du se ett genomsnitt av mängden granbarkborrar som fångats i fällorna i Nordmaling. Skogsstyrelsen ansvarar för fällorna på denna ort.  

  • Senast uppdaterad: 2020-04-01