Nässjö

I diagrammet kan du se ett genomsnitt av mängden granbarkborrar som fångats i fällorna i Nässjö. Skogsstyrelsen ansvarar för fällorna på denna ort.